PORADENSTVO

 • • Stanovenie cieľov s ohľadom na zámer investora
 • • Realitné a finančné poradenstvo
 • • Príprava marketingu a plánu prenájmu
 • • Zhodnotenie výnosnosti na realitnom trhu
 • • Analýza výhodnosti zariadenia nehnuteľnosti

PRENÁJOM

 • • Marketing a inzerovanie
 • • Výber a preverenie nájomcu
 • • Realizácia obhliadok
 • • Uzavretie nájomnej zmluvy
 • • Prevzatie a odovzdanie nehnuteľnosti

PRÁVNE SLUŽBY

 • • Príprava a uzatvorenie Nájomnej zmluvy
 • • Predĺženie a výpoveď Nájomnej zmluvy
 • • Príprava, podpísanie a výpoveď ďalších zmlúv
 • • Zastupovanie investora v záležitostiach manažmentu

FINANČNÉ SLUŽBY

 • • Sprostredkovanie hypotéky a poistenia
 • • Dohľad nad úhradami správcovských poplatkov
 • • Zabezpečenie a úschova finančných dokumentov
 • • Manažment účtovníctva a daňových dokumentov
 • • Registrácia a komunikácia s Daňovým úradom

ADMINISTRATÍVA

 • • Kontrola úhrad nájomného a energií
 • • Prehliadka pri nasťahovaní a vysťahovaní
 • • Komunikácia a nájomcom a investorom
 • • Prevzatie a úschova dokumentácie a kľúčov
 • • Manažment opráv, údržbových a stavebných prác
 • • Upratovanie po ukončení nájmu a odstránenie škôd

ZARIADENIE

 • • Návrh interiérového dizajnéra
 • • Špecifikácia vybavenia a termínov dodania
 • • Prezentácia návrhu a zariadenia
 • • Komunikácia s dodávateľmi
 • • Manažment záručných opráv

PREDAJ

 • • Marketing a inzerovanie
 • • Realizácia obhliadok
 • • Preverenie kupujúceho
 • • Bezpečný predaj a úhrada kúpnej ceny
 • • Splatenie hypotéky
 • • Zriadenie záložného práva pre kupujúceho
 • • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • • Ukončenie zmlúv s poskytovateľmi služieb